Bodemprocedure

Module 4

In overleg met de eigenaar wordt besloten om een bodemprocedure te starten. Dit kan zijn om daders aansprakelijk te stellen voor herstelschade, huurderving of het ontbinden van een huurovereenkomst.

Lees meer

Stichting Slachtoffer Hennepteelt
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam