Ons verhaal

Stichting Slachtoffer Hennepteelt staat eigenaren van vastgoed civiel rechterlijk bij, die slachtoffer zijn van illegale hennepteelt. Het doel is om u weer de beschikking te laten krijgen over het verhuurde object en de vermoedelijke dader aansprakelijk te stellen voor alle schade die u lijdt vanwege diens handelingen.

Het uitgangspunt is om de kosten voor U zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te ontzorgen. Wij werken met vaste prijzen voor modules die wij vooraf overleggen.

hennep_kwekerij_in_emmen_14D1818E5D9A9ACFC1257B63004F8890_7

Na een ontdekking van een illegale hennepkwekerij wilt u snel overgaan tot actie. In het eerste contact vragen wij u om een aantal basis gegevens aangaande het pand en de huurder. Vervolgens maken wij een inschatting van de situatie, adviseren wij U een plan van aanpak en formuleren dit in ons schriftelijk advies. Stichting Slachtoffer Hennepteelt treedt na een opdrachtbevestiging op namens de eigenaar. In de opdrachtbevestiging staat per module precies omschreven wat Slachtoffer Hennepteelt zal uitvoeren.

Missie

Particuliere en commerciële vastgoedeigenaren helpen met het verhalen van de schade door illegale hennepteelt.

Het doel van Slachtoffer Hennepteelt is om u weer beschikking te laten krijgen over het verhuurde vastgoed en de huurder aansprakelijk te stellen voor alle schade welke u lijdt door diens handelingen.

Stichting Slachtoffer Hennepteelt is een stichting zonder winstoogmerk.

Het KvK-nummer van Stichting Slachtoffer Hennepteelt is 60862920.

Lees meer

Stichting Slachtoffer Hennepteelt
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam